Изтеглете дейности

Тук ще намерите откъси от ТВ драмата „Кръстопът Макутано”, които илюстрират темите от всяка дейност. За да можете да гледате видеото със своя клас, натиснете „виж още”. В отворилият се прозорец ще намерите икона с телевизор, където можете да натиснете „гледай видео”, за да стартирате откъса от директно от интернет.
От септември 2014 първите шест сезона (състоящи се от 13 половинчасови серии всеки) могат да бъдат гледани с български,английски,естонски и полски субтитри през този уебсайт.
Помолете вашите ученици да попълнят анкетата „Кръстопът Макутано” преди и след като участват в дейностите. Това ще ни помогне да научим какво е разбирането на учениците за Кения и как то се е повлияло от проекта.
Можете да се свържете с нас на: sofia@gip-global.org за помощ, информация или просто за да ни дадете обратна връзка как протичат заниманията. Ако сте открили други връзки с урочният план или сте използвали Кръстопът Макутано във вашият час, ще сме щастливи да научим за това. Вашата обратна връзка е много ценна за нас и ще ни помогне не само да подобрим дейностите, но и да споделим вашият опит с други учители по света.

Дейност 1: Да научим повече за Кения

Задачите в тази дейност целят да провокират размисъл у учениците за това, от къде получаваме информация и как изграждаме представата си за друга общност, в конкретния случай, Кения. За целта се използва сериалът „Кръстопът Макутано”, чрез който тези образи и възприятия ще бъдат провокирани, ще се насърчи търсене на допълнителни източници на информация и ще се направи сравнение на информацията от различни източници.

Виж още


Дейност 3: Структура на ТВ драма

Задачата използва сериалът Кръстопът Макутано, за да запознае учениците с основните елементи на телевизионната драма и как те се свързват заедно, за да изградят добър сюжет.

Виж още


Дейност 4:ХИВ/СПИН

Задачата включва създаване на обучително послание към учениците с цел повишаване тяхната осведоменост по въпросите на ХИВ/СПИН. За целта се използват историите на двама от героите в Кръстопът Макутано, засегнати от ХИВ/СПИН.

Виж още


Дейност 8: Пари и препитание

Задачата има за цел да накара учениците да изследват категории като бизнес етика и пари, предприемачество и експлоатация.

Виж още


Дейност 10: ТВ драми и стереотипи

Задачата цели, чрез използване на сапунени сериали и в частност „Кръстопът Макутано”, да се провокира размисъл у учениците за това какво е стереотип и какъв е ефектът от използване на стереотипи.

Виж още


Дейност 12: Конфликт между поколенията

Задачата провокира учениците към размисъл за взаимоотношенията между различните поколения в собственото им семейство и в общността, в която живеят. Също така, засяга един много характерен и болезнен за Африка проблем – женското обрязване.

Виж още


Дейност 14: Сексуален тормоз и съгласие

В рамките на тази дейност учениците имат задачата да помислят за български или европейски/ американски сериали или игрални филми, където се представят случаи на сексуален тормоз и да сравнят ситуациите с тези в сезон 4 на сериала „Кръстопът Макутано”. Класът ще проучи какво представлява сексуалният тормоз и защо подобно поведение е неприемливо. Ще бъдат обсъдени и рисковете от комуникацията в Интернет и сайтовете за онлайн запознанства.

Виж още


Дейност 16: Деца в робство

В рамките на тази дейност учениците ще усвоят знания и ще изградят собствена гражданска позиция за проблемите на робството в съвременния свят. Упражнението с картите дава възможност на децата да сравнят робството в миналото с робството днес и да осъзнаят, че съществува световен дисбаланс на силите между потребителите на стоки и онези, които са експлоатирани в процеса на тяхното създаване.

Виж още


Дейност 18: Ритуали на прехода

Тази дейност дава възможност на учениците да разширят своите знания и разбиране за различните религиозни вярвания и практики по света и да помислят защо човечеството отбелязва (празнува) важни фази от човешкия живот посредством специални ритуали (рожден ден, сватба, прощъпулник (в България), Бар Мицва (за евреите), погребение и т.н.).

Виж още


Дейност 6: Отгледай сам!

Задачата включва проучване и обсъждане на въпроси, свързани със земеделието и храните, включително на ползите от постигането на екологична и икономическа устойчивост посредством процеси като силажиране и компостиране. Може да бъде поставена практическа задача за приготвяне на домашен компост.

Виж още


Дейност 21: Правата на детето

В рамките на тази дейност учениците ще усвоят знания и ще изградят собствена гражданска позиция за проблемите, свързани с правата на детето и тяхното нарушаване в съвременния свят. Запознаване с Конвенцията за правата на детето.

Виж още


Дейност 23: Да живееш с ХИВ/СПИН

Задачата насърчава учениците да изследват начина на живот на хората, живеещи с ХИВ/СПИН и техните близки. Обсъждане на живота на засегнатите от ХИВ/СПИН в сериала Кръстопът Макутано.

Виж още


Дейност 2: ЦХР и аз

Задачата цели чрез дискусия да се изследват индивидуалните отговорности на всеки в ролята му на глобален гражданин. За отправна точка се използват Целите на хилядолетието за развитие.

Виж още


Дейност 5: Маларията е значим проблем

Задачата насърчава учениците да проведат собствено изследване по отношение на случаи, заболеваемост, симптоми, ефект и превенция на маларията.

Виж още


Дейност 7: Връзката на Ред

Задачата насърчава учениците да изследват ключовите елементи на здравословната интимна връзка (платонична и сексуална). Също така, те са провокирани да помислят за рисковете при секс без предпазни средства (полово предавани болести (ППБ) и ХИВ/ СПИН), както и за сексуалната експлоатация.

Виж още


Дейност 9: Право и несправедливост

Задачата включва: разглеждане на Конвенцията за правата на детето на ООН, обсъждане на универсалността на човешките права, сравнение на права и потребности, класиране по важност на правата от Декларацията на ООН за правата на човека, разработване на собствена харта за права на детето.

Виж още


Дейност 11: Консумация на алкохол и алкохолизъм

Задачата насърчава учениците да помислят за ролята на алкохола в различните общности. Също така, показва възможни начини на противодействие на алкохолизма и неговите последици.

Виж още


Дейност 13: Юношество: проблеми на младия мъж

Задачата провокира учениците към размисъл за напрежението, на което са подложени тийнейджърите (от мъжки пол) в Кения във връзка с големите очаквания към тях от семействата им и обществото. Също така, дейността дава повод за по-задълбочена дискусия за наркотиците и културата на наркотиците.

Виж още


Дейност 15: Демокрация за всички

В рамките на тази дейност, учениците ще имат възможност да изследват същността на понятието „демокрация”, да помислят къде в съвременния свят има демократични системи на управление и къде липсват такива, както и да споделят мнението си за Африка и действащите там правителства. Класът ще гледа епизод от сериала, където се разказва за провеждането на местни избори, и ще обсъди основополагащите принципи на демократичната концепция, които филмът се опитва да предаде на зрителите.

Виж още


Дейност 17: Енергия и глобално затопляне

Тази дейност включва активна дискусия, в рамките на която учениците ще имат възможност да изследват комплексни теми, свързани с енергията и околната среда, ще научат повече за активизма в тази област и ще бъдат провокирани (и вдъхновени) да мислят в посока организиране на училищни дейности за: намаляване на консумацията на ценни ресурси, повторно използване, рециклиране и регенериране.

Виж още


Дейност 19: Туризъм и устойчиво развитие

Очаква се, че, посредством тази дейност, учениците ще повишат осведомеността си за въздействието на туризма върху икономиката и околната среда на дадена държава и ще създадат собствен проект за ваканция в Кения, съобразена с принципите на устойчивия туризъм.

Виж още


Дейност 20:Свободата да направиш избор за бъдещето си

Посредством тази дейност, учениците ще могат да почувстват колко ценно и важно е да имаш свободата да избираш своето образование и след това професията си и да помислят как това би се отразило на икономиката и бъдещето на държавата в дългосрочен план, ако всеки учи и работи, това, което го прави щастлив.

Виж още


Дейност 22: Полови стереотипи

В рамките на тази дейност учениците имат задачата да помислят за стереотипите, свързани с пола, видовете полови стереотипи и причините за тях. Какво е отношението към противоположния пол в България/Европа.

Виж още


Дейност 24: Темата за секса

Задачата насърчава учениците да добият знания в областта на сексуалното възпитание, умението да създадат една здравословна връзка (емоционална и сексуална). Освен това е необходимо да обсъдят темата за безопасния секс, както и полово предаваните болести(ППБ).

Виж още


Makutano partners