Opis projektu

Projekt „Makutano Junction. Multimedialne metody nauczania w edukacji globalnej” (Makutano Junction: a multi-media approach to effective development education) jest dwuletnią inicjatywą realizowaną w konsorcjum czterech organizacji/instytucji: Fundacji Partners Polska, Institute of Education, University of London w Wielkiej Brytanii, estońskiej Eesti People to People oraz bułgarskiej Global Initiative on Psychiatry, we współpracy z czterema brytyjskimi ośrodkami Development Education Centres, firmą produkującą serial „Makutano Junction” - Mediae Company, a także organizacją Education Effect Africa z Kenii.

Celem projektu jest podnoszenie wiedzy pedagogów/pedagożek, kadry akademickiej, doradców/doradczyń metodycznych, edukatorów/edukatorek oraz uczniów i uczennic w krajach partnerskich na temat współzależności pomiędzy krajami Globalnego Południa i Globalnej Północy. Zadaniem projektu jest budowanie zrozumienia pomiędzy szkołami w Kenii i Europie, aktywizowanie i angażowanie uczniów i uczennic do wspólnych działań.

Założone cele są realizowane poprzez wprowadzenie do programu szkół ponadgimnazjalnych kenijskiego serialu edukacyjnego „Makutano Junction” (www.makutanojunction.org.uk). Serial służy jako narzędzie edukacyjne uczące wrażliwości na różnorodność, kształtujące postawy otwartości i empatii , a także doskonalące umiejętności krytycznego myślenia. Ponadto praca z serialem stanowi zarówno element edukacji medialnej, jak i edukacji globalnej. Film pokazujący losy mieszkańców kenijskiego miasteczka Makutano w przystępny sposób przedstawia takie tematy jak demokracja obywatelska, ochrona środowiska, wpływ stabilności ekonomicznej na zdrowie - a wszystko w kontekście państw globalnego Południa.

W ramach projektu powstają innowacyjne i nacechowane wrażliwością kulturową materiały lekcyjne do pracy z filmem (zgodne z nową podstawą programową nauczania ogólnego), opracowane przez grupę szesnastu specjalistycznie przeszkolonych nauczycielek i nauczycieli oraz doradczyń i doradców metodycznych. W projekcie współpracuje zespół specjalistek i specjalistów o wysokich kompetencjach kulturowych w zakresie wielu, różnych dziedzin.

W 2014 r. serial wraz z opracowanymi materiałami edukacyjnymi zostanie zaprezentowany 70 szkołom w każdym kraju partnerskim. Wszystkie narzędzia edukacyjne, scenariusze oraz materiały filmowe, wraz z odcinkami serialu będą dostępne publicznie na platformie internetowej projektu.

W projekcie przewidziany jest również komponent analityczny. Badania ewaluacyjne są prowadzone przez specjalistki i specjalistów z Institute of Education, University of London, we współpracy z ośrodkami naukowymi w krajach partnerskich. Celem prowadzenia badań ewaluacyjnych jest sprawdzenie efektywności wypracowanych materiałów oraz ocena oddziaływania serialu edukacyjnego w czasie lekcji / zajęć z edukacji globalnej.

Ponadto w ramach projektu zorganizowana będą kampanie edukacyjno-animacyjne integrujące młodzież kenijską z europejskimi rówieśnikami. Młodzież podczas zajęć będzie zachęcana do tworzenia własnych form filmowych opisujących wyzwania globalne z perspektywy młodych uczestników i uczestniczek projektu.

Makutano partners